Kroužky a zájmové aktivity

V letošním roce děti mohou navštěvovat tyto kroužky:
  • VÝTVARNÝ - ŠD
  • KERAMIKA - MŠ
  • VAŘENÍ - ŠD
  • EKOKROUŽEK - ŠD
  • POHYBOVÉ HRY - MŠ, ŠD
  • DRAMATICKÝ A LOGOPEDICKÝ - ŠD
  • TANEČNÍ - ŠD
  • HRA NA FLÉTNU - ZŠ
  • DOUČOVÁNÍ - ZŠ