Kroužky a zájmové aktivity

V letošním roce děti mohou navštěvovat tyto kroužky:

  • VÝTVARNÝ – ŠD
  • KERAMIKA – MŠ
  • VAŘENÍ – ŠD
  • EKOKROUŽEK – ŠD
  • POHYBOVÉ HRY – MŠ, ŠD
  • DRAMATICKÝ A LOGOPEDICKÝ – ŠD
  • TANEČNÍ – ŠD
  • HRA NA FLÉTNU – ZŠ
  • DOUČOVÁNÍ – ZŠ