Informace, řády, směrnice

Vážení rodiče, každoročně dostáváte do rukou výňatky jednotlivých organizačních směrnic, které upravují práva a povinnosti všech zúčastněných. Pro lepší přehled máte tyto směrnice a přehledy k dispozici nejen ve škole, ale i na webu školy. Jakékoliv připomínky předkládejte pedagogickým pracovníkům nebo vedení školy, případně školské radě. Dodatky nebo nové směrnice budeme publikovat vždy neprodleně. Nám všem jde o bezpečnou, klidnou, rodinnou a pohodovou školu.