Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Jaká je odpovědnost správce? Jako správce (škola) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy dle zákona. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme. Pověřenec: pavel.hradil@sms-sluzby.cz, tel. +420 608 263 063 Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy , a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce. Obecné_informace_o_zpracování_osobních_údajů_na_web ZŠaMŠ_Lobodice_zázn_o_činn_zprac_na_web2 ZŠaMŠ_Lobodice_zázn_o_činn_zprac_na_web1