Pokud se objeví potíže

Může se stát, že budete potřebovat pomoc pedagogicko – psychologické poradny. Přednostně patříme do přerovské poradny, ale uvádíme kontakty i na další, se kterými spolupracujeme:

PPP a SPC OK, pracoviště Přerov
Střední škola technická Přerov
Kouřílkova 8, 750 02 Přerov   mapa
Telefon: 581 217 760, 581 208 014
Fax: 581 210 066
E-mail: ppp@ppp-prerov.cz

PPP a SPC OK, pracoviště PPP Olomouc
U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc  mapa 
Telefon: 585 221 045, 585 224 573
E-mail: ppp@ppp-olomouc.cz

Zde jsou adresy dalších odborníků:

Psychosociální centrum Přerov                                                                                               nám. Přerovského povstání 2803/1, 750 02 Přerov                                                               Telefon:581 209 622

Poradna pro rodinu: Velká Dlážka 44, telefon 581 202 980, 731 447 458, mail: ppr.prerov@ssp-ol.cz

Logopedické ambulance:

Mgr. Alena Hodanová Peprná 6. května 1376, Kojetín I-Město   +420 776 638 874 

PaedDr. et Bc. Eva Stryková 6. května 1373,  KOJETÍN I- MĚSTO   +420 724 231 562

OSPOD Přerov:

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/socialni-oblast-a-skolstvi/rodina-deti-a-mladez/organ-socialne-pravni-ochrany-deti-ospod.html

Odkazy na další odborníky získáte v mateřské nebo základní škole dle potřeby. Jde  například o speciální pedagogická centra, která se zabývají konkrétními potřebami, střediska výchovné péče, ale i lékaře apod.