Nabídka pracovního místa

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Lobodice hledá kvalif.pracovníka na pracovní místo učitelky 1. stupně ZŠ od 1.ledna 2016.
Požadovaná kvalifikace a odbornost:
* Magisterské studium – učitelství pro 1. stupeň základní školy
* Znalost práce na malotřídní škole
* Práce na úvazek 6 hodin týdně rozvržených do 5 dnů
Žádosti posílejte na emailovou adresu: zslobodice@centrum.cz

V Lobodicích
Jana Blažková, ředitelka školy