Naše škola

Lobodice leží v Olomouckém kraji v okrese Přerov. Základní škola v Lobodicích je spojena s mateřskou školou. V blízkosti se nachází původní lužní les s protékající řekou Moravou, mlýnský náhon, rybníky a tovačovská jezera, se kterými se děti od útlého dětství seznamují. Škola je typem malotřídní venkovské školy se dvěma třídami, ve kterých se učí žáci 1. -5. ročníku. Škola má kapacitu 50 žáků. Škola není typem spádové školy, ale přesto sem dojíždí žáci z okolních obcí.  Za budovou školy se nachází certifikovaná Přírodní zahrada. Využívaná k výuce, relaxaci a k setkávání se se spoluobčany v rámci udržitelného rozvoje obce. Aktuálně je 35 žáků v ZŠ a 26 dětí v MŠ. Škola nese titul Světová škola.Titul souvisí s regionální vlastivědou, rozvojovou problematikou a zdravým způsobem života. Všichni pracovníci školy věnují dětem a přípravám hodně času, trvale se všichni dále vzdělávají v různých oborech dle zájmu a potřeb, přičemž oblast EVVO je zásadní jak pro školku, tak pro školu.  Současně se věnujeme práci s dětmi s různými vzdělávacími potřebami. Jsme přesvědčeni, že každé dítě má nějaký talent. Ten jsme připraveni rozvíjet a pomáhat všem v získávání základních dovedností pro život. sloučena s mateřskou školou, která poskytuje výchovně vzdělávací služby dětem od dvou let. Základní a mateřská škola Lobodice je málotřídkou, která funguje v Lobodicích už více než 110 let. Věnujeme se nejen tradičním školním předmětům, jako je matematika, český jazyk nebo prvouka, ale učíme se také angličtinu, enviromentální výchovu a práci s počítači, tablety a interaktivní tabulí. Pravidelně a rádi se zapojujeme do projektů, které se týkají světa okolo nás. Jezdíme ten svět také poznávat na školách v přírodě, školních výletech nebo cestách do divadla.