Učitelský sbor

Mateřská škola

 • Světlana Fitzová –  učitelka mateřské školy, zástupkyně ředitele, koordinátorka EVVO pro MŠ
 • Bc. Marie Latková – učitelka mateřské školy 

Základní škola

 • PaedDr. Jana Blažková – ředitelka školy
 • Mgr. Eva Gregovská – učitelka základní školy
 • Bc. Jana Ježková – vychovatelka školní družiny, logopedie, koordinátorka EVVO pro ZŠ
 • Jana Řihošková, DiS. – asistentka pedagoga
 • Vladimíra Válková – asistentka pedagoga

Školní jídelna

 • Anna Hlavačková – vedoucí ŠJ
 • Světlana Zbránková – kuchařka
 • Bohdana Látalová – kuchařka

Školník

 • Jana Brázdová – školnice