Učitelský sbor

Mateřská škola

 • Světlana Fitzová –  učitelka mateřské školy, zástupkyně ředitele, koordinátorka EVVO pro MŠ
 • Bc. Marie Latková – učitelka mateřské školy
 • Zuzana Kubeczková – chůva

Základní škola

 • PaedDr. Jana Blažková – ředitelka školy
 • Mgr. Eva Gregovská – učitelka základní školy
 • Katarzyna Hlavačka – učitelka angličtiny
 • Bc. Jana Ježková – vychovatelka školní družiny, logopedie, koordinátorka EVVO pro ZŠ
 • Jana Řihošková, DiS. – asistentka pedagoga
 • Vladimíra Válková – asistentka pedagoga
 • Mgr. Lukáš Slavík – speciální pedagog

Školní jídelna

 • Jana Hormaňská – vedoucí ŠJ
 • Světlana Zbránková – kuchařka
 • Bohdana Látalová – kuchařka

Školnice

 • Jana Brázdová