Učitelský sbor

Mateřská škola
 • Světlana Fitzová -  učitelka mateřské školy, zástupkyně ředitele, koordinátorka EVVO pro MŠ
 • Bc. Marie Latková - učitelka mateřské školy
Základní škola
 • PaedDr. Jana Blažková - ředitelka školy
 • Mgr. Eva Gregovská - učitelka základní školy
 • Katarzyna Hlavačka - učitelka angličtiny
 • Bc. Jana Ježková - vychovatelka školní družiny, logopedie, koordinátorka EVVO pro ZŠ
 • Jana Řihošková, DiS. - asistentka pedagoga
 • Vladimíra Válková - asistentka pedagoga
 • Mgr. Lukáš Slavík - speciální pedagog
Školní jídelna
 • Jana Hormaňská - vedoucí ŠJ
 • Světlana Zbránková - kuchařka
 • Bohdana Látalová - kuchařka
Školnice
 • Jana Brázdová