Neprošlapanou cestičkou

Naše škola realizovala další projekt OP VK  NEPROŠLAPANOU CESTIČKOU, reg. č. CZ.1.07/1.2.27/01.0011, který byl ukončen 30. 9. 2014. Projekt připravil děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím zážitkových aktivit na zvládnutí životních klíčových kompetencí a to díky nově vytvořeným či inovovaným vzdělávacím aktivitám a pomůckám. Nabídl dětem aktivní pohled na svět a vlastní budoucnost a současně vzdělává rodiče. Projekt byl unikátní v tom, že pracoval s dětmi již od mateřské školy a v rámci některých aktivit spolupracoval s rodiči dětí, že děti se na jeho realizaci podílely- při plánování, při hledání vhodné cesty, při dokumentování, evaluaci, publikaci. Projekt pracoval s širokou skupinou spolupracovníků, kteří dlouhodobě připravují programy zaměřené na tradice, poznávání přírody či prevenci. Uvádíme odkaz na databázi projektů, kde jsou dostupné všechny výstupy: https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/3454